In het verlengde van zaakgericht werken (en het publiceren van statusinformatie via www.mijnoverheid.nl) is ook zaakgericht archiveren van groot belang voor overheidsorganisaties. Werd dit in het begin van de vorige eeuw al door Zaalberg bepleit, toch wordt dit nog niet altijd consequent doorgevoerd. In combinatie met het toepassen van een zaaktypecatalogus en slim gebruik van basisregistraties kan dit leiden tot een uiterst efficiente en robuuste inrichting en ontsluiting van de informatiehuishouding

Uitgebreidere beschrijving zaakgericht archiveren

LinkedIn groep Zaakgericht Archiveren