Procesverbetering

Het verbeteren van processen is een kwestie van:

  • Cultuur, mensen moeten mogen veranderen
  • Management, mensen moeten willen veranderen
  • Techniek, mensen moeten kunnen veranderen

Projecten gericht op het verbeteren van processen dienen over een uitgebalanceerde mix van veranderingsimpulsen te beschikken om (een op de langere termijn blijvend) effect op het gedrag van mensen uit te oefenen. Te vaak worden projecten op slechts één aspect (vaak techniek) ingestoken.

Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de inhoudelijke kwaliteit van de verandering (Techniek, Management) en de acceptatie ervan door de betrokkenen (Cultuur, Management), ofwel: Resultaat = Kwaliteit * Acceptatie

tjvandijk

ProVer BV
Laagland 25
9205 EX Drachten
T (06) 53 64 16 73

linkedin50  twitter50