De term DIV (Documentaire InformatieVoorziening) wordt snel geassocieerd met (saaie en stoffige) archieven.

De DIV-er van weleer zal zich moeten ontwikkelen tot een informatieprofessional of misschien wel beter: informatiemakelaar. Een makelaar is iemand die vraag en aanbod van informatie bij elkaar brengt en op elkaar afstemt. De DIV-er van de toekomst zal zich moeten richten op de ontwiklingen in de vraag van de klant als de ontwikkelingen die zich voordoen aan de aanbodzijde van informatie.

Digitalisering en de opkomst van social media brengen grote veranderingen in onze manier van communiceren met zich mee en hebben grote invloed op het informatiegedrag van mensen. De nieuwe DIV-er zal als informatieprofessional 'on-top-of-the-waves' moeten zijn van deze ontwikkelingen en de veranderingen in het informatiegedrag moeten begeleiden. Tijdens dit proces zal de organsiatie moeten blijven voldoen aan haar (archief)wettelijke verplichtingen, zonder dat dit in de wijze waarop de DIV-functie wordt ervaren, de boventoon heeft.