ProVer - knooppunt voor procesverbetering

U kunt bij ProVer terecht voor onafhankelijk advies en ondersteuning bij het verbeteren van uw processen en (documentaire) informatievoorziening.

Vanuit zijn achtergrond, kennis en ervaring is Tjerk van Dijk in staat bruggen te slaan tussen de werelden van ICT, DIV en de lijn. Zijn kennis van informatiemanagement, documentbeheer en werkstroombesturing en zijn ervaringen met toepassingen hiervan op het gebied van de (documentaire) informatievoorziening, maken dat Tjerk van Dijk ook u kan helpen bij het daadwerkelijk verbeteren van uw processen, bijvoorbeeld met behulp van digitalisering.

tjvandijk

ProVer BV
Laagland 25
9205 EX Drachten
T (06) 53 64 16 73

linkedin50  twitter50